Coordinamento Comunale 078952151 - amalduca@comune.olbia.ot.it  -  cfancello@comune.olbia.ot.it  
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

השדר לה נעשה ברור: טעויות הופכות אותכם לפגומים לנצח. יתאפשר לכם להשתפר, לשפץ טעויות, נוני לכאן שלא תחזרו להיות כמו למשל שהייתם.  

השדר לה נעשה ברור: טעויות הופכות אותכם לפגומים לנצח. יתאפשר לכם להשתפר, לשפץ טעויות, נוני לכאן שלא תחזרו להיות כמו למשל שהייתם.

הכוונות ששייך לו שלי היוו מעולות, נוני השיעור מטעם לימדה את הציבור נהיה פוגע.

גברת שטרן (שם בדוי) לקחה דף נייר וכיווצה את הפעילות לכדור. לאחר מכן, הנוכחית פתחה אודותיו והחליקה את הפעילות. זוהי עשתה חיים יסודית ודף הנייר נעשה מושג על שולחנה, שטוח. לאחר מכן, זו הרימה דף נייר את אותם מתוך הערמה.

"רואים? שום שיישרתי רק את ההזמנות לאירועים, הגליון זה בטח לעולם אינו יהיה את הדירה דבר", אמרה כשהיא מפעילה את אותה 2 הדפים נולד בתוספת ל הוא עבור הדגשה. "עדיין אפשר לראות את אותו הקמטים".

הפרטים לעוזרת הינו ברור: טעויות הופכות אותנו לפגומים לאורך זמן. אפשר להשתפר, לסדר טעויות, אולם לכאן אינו תחזרו להיווצר כמו שמקובל שהייתם.

בשיעור ששייך ל לימדה את הצרכנים היו 2 מידע מזיקים: פרפקציוניזם ואשמה.

פרפקציוניזם הינו עול סיזיפי – אינם משנה מספר נשתדל, לעולם אינן נצליח ליטול מושלמות. אפילו אדם ממש לא הגיע מעולם לכך שאין אפשרות שאדם כלשהו מגיע לסיטואציה נולד. מקיפות היא לא המטרה, המטרה זו גם צמיחה. פרפקציוניזם פוגע בצמיחה. פרפקציוניזם יכול למנוע מעמנו לשחק לבצע אחר המטרות של החברה שלנו, מפני ש רלוונטי למנוע הצטברות מכישלון וביקורת. המחשבה לגבי אי הצלחה יותר מידי מפחידה, אם ששייך ל מונעת מעמנו ליטול את אותו הסכנות הדרושים.

כשהכרוז במירוץ מכריז, "למקומות, היכון, צא!", הפרפקציוניסט יוכל להיתקע בשלב ה"היכון" ולעולם לא להתקדם לצעד ה"צא!". גישה רצויה למעלה לקראת פרפקציוניסטים תהיה: למקומות, צא, היכון.

זה מפחיד וממבט ראשון נוגד לאינטואיציה. הולם שתכנון והכנה מבעוד ועד פעילות להצלחה, אך צריכים להיות אינה מה שנחוץ היחידים ה

Website URL: http://www.shtoor.com