Coordinamento Comunale 078952151 - amalduca@comune.olbia.ot.it  -  cfancello@comune.olbia.ot.it  
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg
osefoboze  

osefoboze

Wysoka jakość - Usługi księgowe – Podatki – Zapraszamy - www. biuro-rachunkowe.allmart.pl

Wysoka jakość - Księgowość – Porady – Zapraszamy - www. biuro-rachunkowe.allmart.pl - http://biuro-rachunkowe.allmart.pl/
W dziedzinie kadr oraz płac realizujemy: prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, opracowanie ewidencji urlopów wypoczynkowych, opracowanie oraz wydawanie pracownikom dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia, obsługę osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, pomoc przy rozwiązywaniu trudności kadrowych w firmie,
pomoc przy kontrolach pip i zakładu ubezpieczeń społecznych ale również pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych, przygotowanie list płac wynagrodzeń na bazie systemów płac w ramach umów o pracę, sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych, sporządzanie druków zus rmua dla pracowników, sporządzanie i wysłanie do zakładu ubezpieczeń społecznych miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych, sporządzanie rocznych informacji o dochodach; sporządzanie rocznego obliczenia podatku.
http://biuro-rachunkowe.allmart.pl/</a><br /><a href="http://www.biuro-rachunkowe.iris.szczecin.pl/">http://www.biuro-rachunkowe.iris.szczecin.pl/
http://www.ksiegowosc.lux.olsztyn.pl/
Zakres oferowanych usług obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów oraz rozchodów, prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, ewidencja środków trwałych, sporządzanie ewidencji dla celów wyliczenia podatku od towarów i usług, przygotowanie wniosków kredytowych, całościowa obsługa rozliczeń z zakładem ubezpieczeń społecznych, przygotowanie list płac oraz innej dokumentacji pracowników, przygotowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności przez osoby fizyczne oraz spółki osobowe, roczne sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego, udzielanie wszelkich porad, informacji i opinii w zakresie obowiązków podatkowych, inne usługi wg wymagań oraz życzeń przedsiębiorców.

http://www.ksiegowosc.max.pomorskie.pl/</a><br /><a href="http://www.biuro-rachunkowe.nerida.com.pl/">http://www.biuro-rachunkowe.nerida.com.pl/
http://www.ksiegowa.silver.opole.pl/
Obsługa kadr i płac obejmuje: przygotowanie listy płac; wyliczenie należnych wynagrodzeń; przygotowanie umów o prace, zlecenie o dzieło; kierowanie na obowiązkowe badania; deklaracje rozliczeniowe do zus czy skarbówki; prowadzenie teczek klientów; przygotowywanie pit dla przedsiębiorców; rozliczenia roczne dla urzędu skarbowego i głównego urzędu statystycznego. Zadzwoń lub napisz do naszej firmy. Opracujemy dla was atrakcyjną ofertę współpracy z specjalnymi warunkami dla nowych przedsiębiorców. Czekamy na wasz kontakt.
http://www.biuro-ksiegowe.vip.czest.pl/
http://www.ksiegowosc.vip.slask.pl/
Większe firmy prowadzone są w większości wypadków przez kilka osób, dlatego także wszelkie sprawy niepieniężne też układają się zupełnie inaczej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że prowadzenie rachunków przez księgowość jest nieodzowna.
http://vip.branza.com.pl/
http://uslugiksiegowe.branza.com.pl/
Wszystkie biura księgowe ogłaszające się na naszym Portalu są zweryfikowanymi biurami z dłogoletnim doświadczeniem w rynku księgowym. Nasi partnerzy to dobre firmy sprawdzone i polecane przez naszych użytkowników. Jest z nami już wielu przedsiębiorców – dołącz do ciągle zwiększającego grona zadowolonych użytkowników.