Coordinamento Comunale 078952151 - amalduca@comune.olbia.ot.it  -  cfancello@comune.olbia.ot.it  
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg
Đại đô thị thông minh phong các quốc tế  

Đại đô thị thông minh phong các quốc tế

Vin Smart City

Vinhomes Smart City là Đại đô thị thông minh sang trọng quốc tế thứ nhất tại Việt Nam. Một dòng thành phầm tiên phong của Vinhomes phần mềm những công nghệ thông minh &o dự án BĐS. Nổi bật với hệ sinh thái thông minh toàn diện phía trên 4 trục cốt lõi: An ninh – An toàn thông minh, Vận hành thông minh, Cộng đồng thông minh, Căn hộ thông minh.